Tomas använder bilder i nästan allt han gör 2021-03-01
För sex år sedan utsågs hans bild av ett jättevirus till en av årets tio bästa vetenskapliga bilder av tidskriften Nature. Nu har han tillsammans med kolleger gjort ett stort genombrott på vägen mot att få en bild av ett enskilt protein. – Bilder är oslagbara när det gäller att kommunicera saker som proteiners strukturer, säger forskaren Tomas Ekeberg. Läs mer

Marcus växte in i rollen som gruppledare 2021-02-24
För många forskare sammanfaller de osäkra åren efter disputation med den tid i livet då man bildar familj. Det kan vara psykiskt tufft konstaterar Marcus Björling, forskare på LTU, som disputerade 2014 och nu kan räkna sig som en etablerad forskare. Hans råd till unga forskare är att planera tidigt för livet efter disputation och att koppla sin forskning till stora samhällsutmaningar. Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt