När olika forskningsfält arbetar sida vid sida 2018-01-17
Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap är ett nytt fält där humanister och samhällsvetare ofta samarbetar med medicinare. Men hur ska samarbetet gå till? En del forskare arbetar helst i parallella spår, medan andra föredrar tvärvetenskapliga samarbeten. Läs mer

Hon reser genom gobelängernas historia 2018-01-16
Annika Ekdahl förenar konstnärskap med ett vetenskapligt utforskande, i sin jakt efter hjorten som motiv i gobelänger. Hennes stora bildvävar visas just nu på Prins Eugens Waldemarsudde. Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt