Så blir forskningen fängslande 2018-11-19
Få publiken att känna igen sig och glöm inte ögonkontakten. Det är några råd från sinnesbiologen Marie Dacke och retorikprofessorn Anders Sigrell till den som ska presentera sin forskning. Läs mer

Delade patientdata – både tillgång och risk 2018-11-14
Digitala patientjournaler och register har möjliggjort ett nytt sätt att inhämta medicinsk kunskap. Genom att använda sig av data från tusentals patienter kan man utvärdera åtgärder och beräkna sjukdomsrisker. Men registerstudier hotar också den personliga integriteten när enskilda patienter inte tillfrågas, anser kritiker. Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt