I Almedalen känner du åt vilket håll vinden blåser 2017-06-26
Den traditionella politikerveckan i Almedalen lockar 40 000 besökare till Gotland första veckan i juli. Många forskare bidrar med kunskap och perspektiv i seminarierna om samhällsfrågor. Och forskningspolitik står alltid högt på agendan. Curie tar tempen inför årets Almedalsvecka. Läs mer

Havsglidare i forskningens tjänst 2017-06-19
Små självgående havsglidare ger den marina forskningen helt nya möjligheter. Sverige har hittills inte haft några sådana, utan forskarna har varit hänvisade till kostsam och storskalig datainsamling från skepp. Men nu har de första glidarna testats i havet utanför Väderöarna. Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt