Vad gör matematiken vacker? 2019-03-13
Ett matematiskt bevis kan vara kort och tydligt, men även elegant och vackert. Matematikdidaktiker Manya Sundström och kollegan Lars-Daniel Öhman har benat upp vad som kännetecknar det optimala matematiska beviset. Deras artikel utsågs nyligen till en av 2018 års bästa. Läs mer

Hel stad testar nytt mobilnät 2019-03-12
Förhoppningarna om vad 5G kan åstadkomma är stora. Uppkopplade bilar och smarta hem är bara ett par exempel på områden där tekniken förutspås få stor betydelse. Flera svenska universitet bygger nu nät för att testa tekniken. I Umeå blir hela staden en 5G-stad. Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt