Kronans låga värde drabbar forskningens infrastruktur 2019-11-13
Vetenskapsrådet tvingas till hårda besparingar inom nationell forskningsinfrastruktur. Den viktigaste anledningen är den låga kronkursen, som innebär ökade kostnader för internationell infrastruktur. Men kostnadsökningen beror också på att svenska forskare varit framgångsrika och fått mer tid vid flera internationella anläggningar. Läs mer

”Doktorander behöver mer stöd i att skriva på engelska” 2019-11-06
Det är inte helt lätt att skriva forskningsartiklar på ett annat språk än sitt modersmål. Det vet språkforskaren Karyn Sandström som under många år lett workshops och skrivargrupper för att hjälpa forskare att skriva på engelska. Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt