Ny tolkning av Rökstenen väckte globalt intresse 2020-02-19
En tvärvetenskaplig forskargrupp har omtolkat skriften på Rökstenen i Ödeshög. Världens längsta runinskrift handlar inte om en gotisk kejsare – utan om ljusets rytm och kampen mot makter som hotar ljuset. Tolkningen har rönt stort intresse från media över hela världen. Läs mer

Vilka krav kan man ställa på en professor? 2020-02-18
Svenska lärosäten har fått större frihet att bestämma hur det ska gå till att anställa en professor. Sedan 2011 avgör de själva i högre grad vilka kriterier som ska ligga till grund för att pröva vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Curie har tittat närmare på hur processen ser ut vid några olika universitet. Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt