Länken mellan forskare och politiker 2017-04-27
De ska ta fram beslutsunderlag åt regeringen, skapa förståelse mellan forskare och politiker och fungera som ett bollplank i forskningspolitiska diskussioner. Curie har tittat närmare på systemet med vetenskapliga chefsrådgivare. Läs mer

Han lockar till skratt om forskarvärlden 2017-04-25
Ståuppkomikern Anders Sahlman har hittat en unik nisch för sina uppträdanden. Han skämtar om forskning och forskningskommunikation. Läs mer


Nyligen tillagda lärobjekt