Bildningsbyrån - Ordförrådet

Bildningsbyrån - Ordförrådet (UR-program)

Gå till: http://urskola.se/Produkter/189528-Bildningsbyran-ordforradet-Diskurs

Vi förklarar och synar ordet diskurs i sömmarna tillsammans med Henrik Rahm, som är lektor i svenska vid Lunds universitet. Ordet har anor sedan 1500-talet och har blivit populärt på senare år, men alla gillar inte ordet. Ord som är bra att kunna när man ska börja studera på högskola förklaras av personer från högskole- och universitetsvärlden. Det kan handla om ord som diskurs, kontext, paradigm, strukturell och taxonomi.

16 avsnitt om: Diskurs, Struktur, Kontext, Intersektionalitet, Appropriation, Hegemoni, Norm, Dikotomi, Kausalitet, Viktimologi, Epistemologi, Diaspora, Ontologi, Hypotes, Impolsion, Paradigm.

Radioprogram

Längd: 5 min

Produktionsår: 2015