Diskussionsforum - Kritiskt tänkande

Diskussionsforum - Kritiskt tänkande

Gå till: https://muut.com/criticalthinking/

Här kan du ha dialog och reflektera över innehållet på temasidan kring Kritiskt tänkande och e-boken: Kritiskt tänkande - en introduktion. Det är bra om du har relevanta argument gärna med tydlig referenshantering till litteratur eller webblänkar. Är du osäker kring referenshantering, hur du skriver referenser gå hit: http://www.hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Skriva-och-publicera/Skriva-referenser.html

Förhållningsregler för detta diskussionsforum är följande:

Diskussionsinlägg eller kommentarsinlägg för inte uttrycka ringaktande eller nedvärderande inneböra.

Forumet får ej användas för kommersiella, religiösa eller politiska syften eller för olaglig aktivitet, eller på sätt som kan upplevas som stötande (t.ex. hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning, kedjebrev eller intrång på copyrightskyddat material). Pornografi, främjande av droger och publicering av copyrightskyddat material är förbjudet, liksom länkning till sajter med olagligt innehåll.

Forumet får inte användas i reklam- eller marknadsföringssyfte. Annonsering får heller inte ske i forumet. Detta gäller även länkar eller tips om/till bloggar/hemsidor med försäljning eller egna traderaauktioner.

Företag eller organisationer får inte använda forumet för att framföra propaganda, informera eller göra undersökningar eller efterlysningar.

Anmäl inlägg som inte ska vara i detta diskussionsform:
Om du anser att ett inlägg strider mot reglerna kan du anmäla det till webmaster mbr@hig.se och inlägget kommer då att avpubliceras. 

Diskussionsforum - Kritiskt tänkande