Källkritik — vem, vad, varför?

Gå till: http://statensmedierad.se/larommedier/kallkritikvemvadvarfor.361.html

Att hitta relevant information har blivit en utmaning för dagens medieanvändare. Samtidigt som vi har tillgång till större mängder information än någonsin tidigare är också mycket av denna information vinklad eller felaktig. Ibland handlar det om omedveten ryktesspridning, ibland om bedräglig marknadsföring och ibland om politiskt motiverad desinformation.

Senast uppdaterad: 2015-12-22 - Statens medieråd