Kritiskt tänkande - artikel, inspelade föreläsningar och tillämpningsövningar

Lärobjekt/lärmoduler om Kritiskt tänkande

Gå till: https://www.penflip.com/mbrenner/kritiskt-tankande-artikel-inspelade-forelasningar-och-ovningstillampningar?invite=goyXb6Tk

Innehåll:

  • Info om lärobjekt

  • Artikel

  • Inspelade föreläsningar från Seminarium

  • Källkritik för Internet

  • Tillämpningsövningar

  • Tips på forskningskommunikation

 

 

Kritiskt tänkande - artikel, inspelade föreläsningar och tillämpningsövningar