TV- och radioprogram från Utbildningsradion (UR) - om Kritiskt tänkande

Vi har valt ut ett antal TV- och radioprogram från UR för temat Kritiskt tänkande. Du kan även klicka härnedan på webblänkar där vi förberett utsökning av relevanta på program från UR kring ämnet.

Att inkludera kritiskt etiskt tänkande

Gå till: http://urplay.se/program/198627-ur-samtiden-kritik-och-etik-i-hogre-utbildning-att-inkludera-kritiskt-etiskt-tankande

Längd: 14:56

Produktionsår: 2016

Vad är det som ska inkluderas? Vem är det som ska inkludera? Och hur ska detta göras? Lena Marcusson, professor vid Uppsala universitet, berättar om inkluderande av kritiskt etiskt tänkande inom högre utbildning och frågorna som kommer med det. Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

 

Bildningsbyrån - Normkritik

 
Bildningsbyrån - normkritik
Reportageserie 11 program
Produktionsår: 2016

Vad innebär det att vara normkritisk? Och vad är en norm egentligen? Vi reder ut centrala begrepp inom normkritik och besvarar frågor om normer.

 

UR Samtiden - Kritik och etik i högre utbildning

Gå till: http://urskola.se/Produkter/198618-UR-Samtiden-Kritik-och-etik-i-hogre-utbildning-Endemiska-brister

Programserie 11 program

Produktionsår: 2016
 
Föreläsningar och samtal om behovet av kritiskt etiskt tänkande. Hur ska kritiskt etiskt tänkande bli en naturlig del av den högre utbildningen? Vad ska läras ut och av vem? Inspelat den 19 oktober 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.
 
 

Kritiskt tänkande: UR-program

 
Sökord: "Kritiskt tänkande": 6 program
Radio- och TV-program
Produktionsår: 2016
 
 

Kritiskt tänkande: Alla UR-program

 
 
Sökning: "kritiskt tänkande": 22 program
Radio- och TV-program
Produktionsår: 2010 - 2016
 
 

Kritiskt tänkande: UR-program högskola

 
 
Sökning: "kritiskt tänkande" avgränsning högskola: 6 program
Radio- och TV-program
Produktionsår: 2010 - 2016
 
 
 
 
 
TV- och radioprogram från Utbildningsradion (UR) - om Kritiskt tänkande