Vetenskap & värderingar - känsla för kunskap

Känsla för kunskap – nio röster om vetenskap och värderingar

Rapport 2010:3

Finns det samband mellan människors värderingar, deras bakgrund och kunskapssyn? Det har vi undersökt i studien Vetenskap & Värderingar, som sammanfattas i denna bok.

Gå till: https://v-a.se/2010/09/kansla-for-kunskap-nio-roster-om-vetenskap-och-varderingar-20103/

 

Vetenskap & Värderingar

Hur påverkar livsåskådning, värderingar, kulturell och social bakgrund synen på kunskap, forskning och forskare? Det undersökte VA i projektet Vetenskap & Värderingar.

Gå till: https://v-a.se/allmanhetens-attityder/vetenskap-och-varderingar/

 

Vetenskap & värderingar - känsla för kunskap