Bläddra bland lärobjekt (2 totalt)

Inspelad föreläsning: Etik och ekonomi. Handlingsstrategier för en hållbar värld

Förhållandet mellan etik och ekonomi handlar om värdeuppfattningar. Föreläsningen diskuterar och problematiserar några värdeuppfattningar och deras betydelse för synen på ekonomi. Kvantitativt och…

Frågvis om forskningsetik - problembaserade studieuppgifter

Själv- eller gruppstudieuppgifter om forskningsetik. Fyra frågeområden; Grundläggande värderingar, moral och etik, Historisk perspektiv och vetenskapliga förhållningssätt, Internationellt perspektiv - trender och utblick samt Olika filosofier…