Bläddra bland lärobjekt (4 totalt)

Kritiskt tänkande - en introduktion: E-bok

Här är en kort e-bok för den som vill få en snabb introduktion. Det är lätt läsning och ger en fördjupad förståelse för vad kritiskt tänkande är och vad det kan användas till. Hoppas Du och dina målgrupper får nytta av e-boken. En…

Kritiskt tänkande - artikel, inspelade föreläsningar och tillämpningsövningar

Innehåll - lärobjekt/lärmoduler om Kritiskt tänkande:

Info om lärobjekt
Artikel
Inspelade föreläsningar från Seminarium
Källkritik för Internet
Tillämpningsövningar
Tips på forskningskommunikation

Info om…

Kritiskt tänkande i Examensarbetet

En introduktion (webbföreläsning) till kritiskt tänkande inför forskningsprocessen och uppsatsarbetet.

Kritiskt tänkande - en introduktion

En kort introduktion (webbföreläsning) till ämnet Kritiskt tänkande, för studenter som har metodkurser.