Bläddra bland lärobjekt (3 totalt)

Greening the Economy: Lessons from Scandinavia

The concept of a ”green economy” is rapidly gaining interest around the world. However, the idea is not new. It appeared in 1989 in the book “Blueprint for a Green Economy”. During the 1990s and most of the 2000s, the green economy was not a…

Från vetenskap till lösningar

En av samhällets största ekonomiska tillgångar är naturen. Luft och rent vatten är något som vi i den rika världen behöver och som för den fattiga världen är absolut nödvändigt. Pavan Sukhdev från Yale University och UNEP´s Green…

UR Samtiden - Näringslivet och hållbar utveckling

Björn Stigson, innehavare av Assar Gabrielssons professur i tillämpad företagsledning vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, talar om hur företag kan verka för uthållig utveckling genom ekonomisk tillväxt, ekologisk balans och…