Bläddra bland lärobjekt (7 totalt)

Öppen kurs - Introduction to Sustainable Development

This course comprises three modules of Dr. Sachs' longer course, "The Age of Sustainable Development."

This preview course, "Introduction to Sustainable Development" will give you an understanding of the key challenges and pathways to sustainable…

Preparing to Learn Online MOOC (Massive Open Online Course)

Preparing to Learn Online MOOC (Massive Open Online Course) is a free online course offered by Ozarks Technical Community College. The course will be available to anyone (16 years of age or older) who would like to experience online learning in a no…

Taggar & etiketter : ,

Challenge-Based Learning On Climate Change: A Mini-MOOC (öppen mini-kurs)

En kort öppen kurs om klimatförändringar och för att skapa pedagogiskt innehåll (kursplan, moment eller kursaktivitet, studieuppgift) för dina studenter/elever - som du även lär dig dela med andra.

TakingITGlobal’s Challenge-based…

Öppna kurser (MOOC) om hållbar utveckling / Sustainable Development

Tre (3) öppna kurser (MOOC) om hållbar utveckling / Sustainable Development. Kurserna kommer ges av SDSN, http://www.sdsnedu.org/ som är globalt initivativ från Förenta Nationerna (FN).
- Kursen "Age of Sustainable Development" börjar den…

Informationskompetens: självstudier på nätet

Informationskompetens: självstudier på nätet är ett webbaserat kurspaket i informationshantering utvecklat av Universitetsbiblioteket i Lund. Här kan man själv lära sig mer om hur man söker information och använder olika sökhjälpmedel.…

Research Methods Online - 25 lectures

The course is divided into several modules. The idea is that you should be able to take part in what is relevant to you according to your course or your thesis. The content is divided into the following modules: Introduction. Module 1 - Introduction…

Vetenskaplig metod - nätbaserad grundkurs

Vetenskaplig metod på nätet - är en helt nätbaserad grundkurs och innehåller följande kursmoduler: Introduktion. 1 - Vetenskapsteoretisk och vetenskapshistorisk orientering, 2 - Informationssökning, 3 - Att skriva vetenskapliga rapporter, 4 -…