NowComment - diskutera dokument och webbsidor

Dublin Core

Ämne

Undervisning, Lärverktyg, Feedback/återkoppling, Kollaborativt lärande, Pedagogisk metod, Andragogik

Beskrivning

NowComment är ett gratisverktyg som låter studenter eller kollegor kommentera och diskutera artiklar eller webbsidor, till exempel som uppgift inför en lektion eller möte. Till exempel, kan du skapa en uppgift kring en artikel och be studenterna läsa den och kommentera de delar som är svåra att förstå eller väcker intresse. NowComment skapar ett kommentarsfält bredvid webbsidan och varje kommentar kan starta en diskussion mellan studenterna. Endast dina studenter ser kommentarerna och du kan även dela upp klassen i mindre grupper. På detta sätt får du viktig information om vilka aspekter av texten som var viktiga eller problematiska för studenterna och då kan lektionstiden fokusera på dessa.

Upphovsman

Paul Allison, Fairness.com LLC

Datum

2018

Rättigheter

© Copyright 2018, Paul Allison

Språk

Engelska

Identifikator

https://nowcomment.com/

Målgrupp

Lärare och studenter/elever

Målgruppens Utbildningsnivå

Gymnasie- och högskolenivå

Filer

Citering

Paul Allison, Fairness.com LLC, “NowComment - diskutera dokument och webbsidor,” Open SNH, accessed 11 april 2021, http://snh.se/items/show/171.

Social Bookmarking