Kritiskt tänkande - artikel, inspelade föreläsningar och tillämpningsövningar

Dublin Core

Ämne

Kunskapssociologi

Beskrivning

Innehåll - lärobjekt/lärmoduler om Kritiskt tänkande:

Info om lärobjekt
Artikel
Inspelade föreläsningar från Seminarium
Källkritik för Internet
Tillämpningsövningar
Tips på forskningskommunikation

Info om lärobjekt:

Lärobjektet sammanställt av: Mats Brenner, Learning Center - Högskolebiblioteket i Gävle (2014-11-06)

Artikel/Författare: Lars-Torsten Eriksson (2014)

Inspelade föreläsningar, seminarium - Ordf/Moderator: Staffan Hygge, Högskolan i Gävle:
Lars-Torsten Eriksson, Högskolan i Gävle: Utan tvivel är man inte riktigt klok
Lars Ekstrand, Högskolan i Gävle: Konsten att tankeprovocera
Bo Bengtsson, Uppsala universitet: Tänka rätt eller konstruktivt? Om granskning och kritik i samhällsvetenskaperna
Anita Hussénius, Högskolan i Gävle: Långt ifrån strategiskt tänkande och personligt välbefinnande

Källkritik för Internet: Mats Brenner (2014)

Tillämpningsövningar/Författare: Lars-Torsten Eriksson och Mats Brenner

Tips på hur kommunicera "Kritiskt tänkande": Mats Brenner

Upphovsman

Lars-Torsten Eriksson

Utgivare

Högskolan i Gävle

Datum

2014

Medarbetare

Mats Brenner

Rättigheter

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Språk

Svenska

Identifikator

https://www.penflip.com/mbrenner/kritiskt-tankande-artikel-inspelade-forelasningar-och-ovningstillampningar?invite=goyXb6Tk​

Är del av

Studieteknik & Akademiskt skrivande

Målgrupp

Studenter och lärare

Målgruppens Utbildningsnivå

Högskola

Lesson Plan Item Type Metadata

Längd

Artikeln tar ca 15 min läsa med reflektion. Artikeln med bara tillämpningsövningar finns även här att skriva ut som pdf-fil eller se som webbsida: https://www.penflip.com/mbrenner/kritiskt-tankande-artikel-och-ovningar?invite=gpArsvPW - klicka på Download för at skiva ut som pdf, wordfil et cetera. 

Föreläsningarna ca 2 tim med reflektion.

Övningarna kan ta 30 min till någon timme.

Objectives

Mål öka kunskapen om ämnet kritiskt tänkande.
Tillämpa kritiskt analys via övningar enskilt eller i grupp.

Materials

Webbsida med artikel och övningar samt inspelade föreläsningar. Webbsidan kan sparas ned som pdf- eller wordfil för använda för distribution eller utskrift.

Lesson Plan Text

Anordna ett seminarium om kritiskt tänkande:
Sänd ut webblänk och be studenterna läsa artikeln och se föreläsningarna.
Ordna seminariegrupper. Är ni få kan detta även ske på distans via webbkonferensverktyg.
Be dem diskutera nyttan med kritiskt tänkande i studier och i arbetslivet.
Organisera så studenterna gör tillämpningsövningarna, kan vara på den senaste boken de läst kring ett ämne - skriver 15 -20 min själva, presenterar i grupp 5 min var och sedan diskution i 20 min. Redovisning av de viktigast synpunkterna i storgrupp - kan även ske via webbkonferensverktyg på distans.
Läraren summerar upp vad som presenterats och perspektiv utifrån ämnet som studeras i kursen just nu.

Filer

Citering

Lars-Torsten Eriksson, “Kritiskt tänkande - artikel, inspelade föreläsningar och tillämpningsövningar,” Open SNH, accessed 21 maj 2019, http://snh.se/items/show/93.

Social Bookmarking